Usługi Geodezyjne

Zakres Usług:

blueprint, drawing, architecture-370588.jpg

1.Projektowanie, zakładanie osnów klasycznych oraz realizacyjnych.
2.Mapy

– mapy sytuacyjno wysokościowe cyfrowe będące podkładem do projektowania wykonane na podstawie nowych pomiarów, pomiarów uzupełniających, na podstawie baz ewidencji gruntów i budynków.
– oferujemy mapy dla obiektów:

 • powierzchniowych i liniowych
 • dróg wraz z infrastrukturą
 • sieci przesyłowych
 • budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego w dowolnych systemach CAD.

3. pomiary inwentaryzacyjne i realizacyjne, obsługa inwestycji w tym:

–   regulacje stanów prawnych terenów inwestycyjnych w ramach których wykonywane są następujące czynności:

 • projekty podziałów nieruchomości
 • rozgraniczenia
 • pomiary działek
 • regulacje stanów prawnych
 • wykupy, służebności, dzierżawy
 • odszkodowania za stałe i czasowe zajęcia gruntów
 • tyczenie obiektów budowlanych i tras
 • kompleksowa obsługa budów
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej do odbiorów branżowych i wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

4.   Modernizacja i zakładanie ewidencji gruntów, budynków i lokali w różnych systemach informatycznych.
5.   Prace związane z katastrem nieruchomości

– regulacje stanu prawnego nieruchomości w ramach którego wykonywane są następujące czynności:

 • badanie ksiąg wieczystych, aktów notarialnych, orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych
 • wykonywanie wykazów zmian synchronizujących stany ujawnione w księgach wieczystych i ewidencji gruntów.
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do założenia ksiąg wieczystych.
 • podziały i rozgraniczenia nieruchomości w celu ujednolicenia ich stanu prawnego.

6. Prace związane z kompleksową obsługą realizacji elektrowni wiatrowych w ramach której wykonywane są następujące czynności:

 • koordynacje prac na każdym etapie inwestycjiwiatrak3
 • wykonywanie wszelkiego rodzaju map od poglądowych poprzez mapy do projektu i mapy do odbioru końcowego.
 • wykonywanie wykupów gruntów w tym negocjacje z ich właścicielami
 • wykonywanie dokumentów do regulacji stanów prawnych
 • wykonywanie podziałów gruntów, realizowanie aktów notarialnych(zaprzyjaźnione firmy) i wpisów do KW.
 • koordynacja na etapie projektu farmy i pozwolenia na budowę
 • pozyskiwanie niezbędnych dokumentów i decyzji potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę
 • obsługa geodezyjna budowy farmy

Uczestniczyliśmy jako firma GEOS przy kompleksowej obsłudze geodezyjnej farm wiatrowych
w Łękach Dukielskich, Bukowsku i Rymanowie. Nasza firma była obecna od początku przy
procesie realizacyjnym, pośredniczyła przy pozyskaniu gruntów oraz niezbędnych
dokumentów i pozwoleń potrzebnych do realizacji inwestycji.

Kontakt 793018397, 793152877

Nasi specjaliści wykonują montaż w Twoim domu/mieszkaniu instalacji do odbioru Internetu. Jedyne co potrzebujesz zrobić to skontaktować się z nami.

Scroll to Top